top of page
Baking Home Video

DIGITALA MÖTEN

Möten kan genomföras på flera olika sätt. Vår erfarenhet säger att de fysiska mötena är de bästa eftersom det ofta är i pauserna som nya kontakter knyts och nya idéer kläcks.
De gånger då det inte är lämpligt med fysiska möten finns det flera olika möjligheter att hålla digitala möten. Hybridmöten är till exempel en bra lösning då en del av deltagarna ses fysiskt och de andra ansluter digitalt.
Det finns några utmaningar med att genomföra lyckade digitala möten. Det krävs mer av dig som mötesledare för att bäst nå ut till deltagarna och få de involverade. 
Rätt teknik finns på våra mötesplatser, här är de uppdelade efter vilken teknik som du behöver till ert nästa möte.
Kontakta oss så hjälper vi dig att sy ihop det bästa digitala mötet.

VIDEOMÖTE/HYBRIDMÖTE

Ett hybridmöte är en kombination av ett digitalt möte och ett fysiskt möte. 
Några deltagare deltar fysiskt i en lokal, medan andra ansluter digitalt till mötet. Med teknisk utrustning kan ni uppleva att alla är på plats och göra era röster hörda, det skapar ökad interaktion och delaktighet. 
Här finns kamera, mikrofon och högtalare. Mötet sänds live och kan också spelas in och användas igen.

 

STUDIO - TEKNIK PÅ PLATS

Möjlighet att sända från en studio med en eller flera presentatörer på plats i studion, där deltagarna kopplar upp sig digitalt med eller utan mjukvara. Kan vara både live och förinspelade.
Teknik och tekniker finns på plats.

LIVESTREAMING - TEKNIK PÅ PLATS

Livestreaming av ett fysiskt evenemang där hela eller delar av programmet sänds för en digital publik.

Egen kamera och egen personal för livesändning av mässa, föreläsning, event eller årsstämma.  

LIVESTREAMING - INHYRD TEKNIK

Livestreaming av ett fysiskt evenemang där hela eller delar av programmet sänds för en digital publik.
Inhyrd kamera och personal för livesändning av mässa, föreläsning, event eller årsstämma.  

bottom of page