top of page
vlogging

BÆREDYGTIGE FACILITETER

Inden for Skånska Möten arbejder vi for en mere bæredygtig mødebranche, og mange af vores medlemsfaciliteter er på en eller anden måde mærket eller certificeret af forskellige kvalitetsorganisationer.

VIDEOMÖTE/HYBRIDMÖTE

Ett hybridmöte är en kombination av ett digitalt möte och ett fysiskt möte. 
Några deltagare deltar fysiskt i en lokal, medan andra ansluter digitalt till mötet. Med teknisk utrustning kan ni uppleva att alla är på plats och göra era röster hörda, det skapar ökad interaktion och delaktighet. 
Här finns kamera, mikrofon och högtalare. Mötet sänds live och kan också spelas in och användas igen.

STUDIO

Möjlighet att sända från en studio med en eller flera presentatörer på plats i studion, där deltagarna kopplar upp sig digitalt med eller utan mjukvara.
Kan vara både live och förinspelade.
Teknik och tekniker finns på plats.

LIVESTREAMING

Livestreaming av ett fysiskt evenemang där hela eller delar av programmet sänds för en digital publik.

Egen kamera och egen personal finns på plats för livesändning av mässa, föreläsning, event eller årsstämma.

bottom of page