top of page
 

MÄRKNINGAR OCH CERTIFIERINGAR

GREEN KEY​

En konferensanläggning miljömärkt med Green Key arbetar aktivt för att minimera sin miljöpåverkan, exempelvis genom tydliga miljöåtgärder som minskad energi- och vattenförbrukningen, förnybar el, källsortering och återvinning, inköp av miljömärkta rengöringsmedel och ekologiska livsmedel. Därutöver ska anläggningarna arbeta med socialt ansvarstagande samt kommunikation och samverkan med gäster och andra intressenter.
En Green Key-märkning visar gästerna att anläggningen gör skillnad för miljön.

Green Key är en ledande internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och  turistbranschen med fler än 3700 miljömärkta anläggningar i över 60 länder världen över. Green Key drivs internationellt av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat World Tourism Organization (WTO) och United Nations Environment Programme (UNEP).

ISO 9001.png

ISO 9001

ISO 9001 är en standard för kvalitetsledning för verksamhetsprocesser i ett företag eller en organisation. Ett kvalitetsledningssystem beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov, det kan beröra allt från hur du svarar i telefon till hur du undviker driftsstörningar. 

Nya ISO 9001 ger ett tydligare fokus på ledningsengagemang, ”invärlds-” och omvärldsanalys och riskhantering. Den har större inriktning på tjänsteproduktion. 

 

Nya ISO 9001 baseras på 7 principer:

 • Kundfokus

 • Ledarskap

 • Medarbetarnas engagemang

 • Processinriktning

 • Förbättring

 • Faktabaserade beslut

 • Relationshantering

ISO 14001.png

ISO 14001

ISO 14000 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten. Miljöledningssystemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar. Krav som bland annat ställs är att organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas och att systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet. Även löpande underhåll av systemet och beskrivningen och att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2004 av ett ackrediterat certifieringsorgan.
 

Några effekter av att arbeta med miljöledning enligt ISO 14001:

 • Affärsprocesserna blir mer hållbara

 • Effektiviserar miljöarbetet

 • Minskar användningen av resurser och material

 • Minskar organisationens avfall och därmed minskar kostnaderna

 • Förbättrar möjligheten till att vinna upphandlingar

 • Stärker varumärket och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

SAFE HOTELS

Via en global certifiering för hotell & mötesindustrin skapa ett oberoende tredjepartsverktyg för att underlätta kommunikationen mellan hotell & mötesindustrin och reseindustrin. Det blir lättare för gäster att identifiera hotell och mötesanläggningar som jobbar med och prioriterar säkerhet. Safe hotels tredjepartscertifiering ökar trovärdigheten samt att hotellet är mer förberett än andra hotell om det skulle uppstå någon incident.

 • Det blir lättare att identifiera hotell och mötesanläggningar som jobbar bra med säkerhet

 • Kommunikationen med hotell o mötesanläggningar förenklas

 • Gäster som föredrar tryggare hotell får lättare att välja

 • Safe hotels tredjepartscertifiering ger ökad trovärdighet

 • Hotellet är mer förberett än andra hotell om det skulle uppstå någon incident

 • Risken för olyckor minskar

 • Det blir enklare att identifiera hotell och mötesanläggningar som sätter säkerhet högt på agendan.​

SE_Svanenmarkt_rek_A_NEG_RGB.png

SVANEN

Svanen – det officiella nordiska miljömärkningen som drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstintresse utvecklar kriterier ur ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Svanenmärkningen är för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön och arbeta för ett hållbart samhälle. Det började med papper och batterier och idag hittar du Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Svanen ska ligga i framkant i utvecklingen och vara de bästa valen ur både miljö-, hälso-, och kvalitetssynpunkt.

 • De är frivilliga, positiva märkningar av produkter (varor och tjänster).

 • Svanen är det officiella inregistrerade nordiska miljömärket.

 • Märkena finns bara på de miljömässigt bästa produkterna på marknaden och ställer höga miljö-, hälso-, kvalitets- och funktionskrav.

 • Kraven höjs kontinuerligt.

 • Svanenmärkta och EU-Blomman-märkta varor och tjänster har uppfyllt tuffa kriterier och är tredjepartskontrollerade.

bottom of page