top of page
Tillgänglighet-träspång.gif

TILLGÄNGLIGHET ENLIGT OSS

Tillgänglighetsanpassad anläggning enligt Skånska Möten
Utgångspunkten är att en rörelsehindrad person själv ska kunna ta sig till och från anläggningens allmänna utrymmen samt till hotellrum om det finns.


Med detta menar vi att följande punkter ska uppfyllas av anläggningen:

  • Hiss eller anpassad rullstolsramp ska finnas på anläggningen.

  • Breda dörröppningar och dörröppnare.

  • Minst 1 hotellrum som är tillgänglighetsanpassat med bred dörröppning och toalett/dusch som fungerar för personer som använder hjälpmedel såsom rullstol eller rullator.

  • Minst 1 mötesrum ska vara tillgängligt för personer som använder hjälpmedel såsom rullstol eller rullator.

  • Minst 1 allmän handikappanpassad toalett.

  • Minst 1 parkeringsplats nära ingången för funktionshindrade gäster.

  • Hörslinga till konferensrummet ska finnas på plats eller kunna hyras in vid behov.

bottom of page