top of page
 
ETIKETTER  OG CERTIFIKATIONER
ISO 9001.png
ISO 14001.png

Den grønne nøgle er en international miljøcertificering, hvor spillesteder skal opfylde internationale standarder, der er specifikke for overnatnings- og konferencesteder. Kriterierne er designet til at mindske den direkte indvirkning på miljøet, men også for at informere og opmuntre gæster til at støtte de ambitioner og handlinger, som spillestederne tager.

www.greenkey.global

ISO 9001 er et kvalitetsstyringssystem, der fokuserer på at forbedre virksomheder for at imødekomme kundernes behov. Eksempler på principper er kundefokus, ledelse, procesledelse og relationsledelse.

www.sis.se/da

ISO 14000 er den fælles betegnelse for standarderne vedrørende miljøledelse. Effekterne af at arbejde efter ISO 14000 er mere bæredygtige forretningsprocesser, mere effektiv miljøindsats og et fald i brugen af ressourcer og materialer.

www.sis.se/da

Safehotels er en tredjepartscertificering med fokus på sikkerhed og tryghed. De certificerede hoteller og spillesteder opfylder en række kriterier vedrørende sikkerhed, krisehåndtering og lignende. Safehotels-certificeringen gør det nemmere for gæster at identificere hoteller og spillesteder med fokus på og prioritere gæsternes sikkerhed.

www.safehotels.com

SE_Svanenmarkt_rek_A_NEG_RGB.png

Svanen er den vigtigste officielle miljøcertificering i de nordiske lande, efter ordre fra regeringen. Svanecertificeringen hjælper forbrugerne med at træffe de rigtige valg for miljøet og arbejder også for et bæredygtigt samfund. Svanen sigter mod at være på forkant med udviklingen og at være det bedste valg ud fra et miljø-, sundheds- og kvalitetssynspunkt.

www.svanen.se

bottom of page